Groen op de Heuvel

Wilde bloemen tussen de Linden, vaste planten borders bij het kerkje en een heuse natuurtuin bij de Vosheuvel. Het groen op de Heuvel wordt met veel werk en aandacht steeds rijker.

Opening natuurtuin

Op zaterdag 8 juni is er natuurmarkt. Van 10:00 tot 13:00 op de heuvel.

De Natuurtuin van de Heuvel

13 januari 2024

> Informatiebrief “Natuurtuin van de Heuvel” (versie 1 april 2024)

U herinnert het zich waarschijnlijk nog wel, dat stukje verwaarloosde grond, net rechts voor gebouw De Vosheuvel. Tot recent nog een woestenij, met struiken Amerikaanse vogelkers, bamboebosjes, veel dood hout, heel veel bramen en ook Japanse duizendknoop. Maar nadat Geldersch Landschap & Kasteelen het terrein in het voorjaar van 2023 eerst grof had ‘geschoond’, is dit stukje grond dankzij de inzet van vrijwilligers Piet, Nique en Wiebe omgetoverd tot een prachtige tuin, de Natuurtuin van de Heuvel.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Niet alleen onkruid moest verwijderd, ook kwam er 1200 kilo aan puin, glas en ijzer uit de grond. En er is van te voren goed nagedacht over het hoe en wat. Zo vormen de locatie en de historie het uitgangspunt voor de inrichting, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van inheemse wilde zaden en planten, en zal de tuin ook een rol gaan spelen bij de natuureducatie. De elementen ‘takkenschoof’ en ‘steenheuvel’ (beide met een egelverblijf), het bijenhotel en de nestkasten worden komend voorjaar gerealiseerd.

Tussendoor vonden Piet, Nique en Wiebe ook nog tijd om ‘even’ groot onderhoud te plegen aan de bloemenborder bij “Het kerkje op de Heuvel”.

Het is de bedoeling dat op zaterdag 8 juni 2024 de gerealiseerde natuurtuin extra aandacht krijgt in de vorm van een natuurmarkt. Opzet is hier een feestelijk tintje aan te geven. Bijtijds wordt u op de hoogte gesteld van het programma”.

We prijzen ons gelukkig met een dergelijke bezieling en inzet. Meer over dit alles leest u in de Informatiebrief “Natuurtuin van de Heuvel” van de tuinvrijwilligers.

Groen nieuws

Een groene greep uit onze nieuws rubriek

30/7/2023

Erfenis

Nadat in het voorjaar het stuk bos/tuin is opgeschoond door GLK, zijn nu de vrijwilligers van onze stichting volop in actie. Een erfenis van vele jaren komt er boven het aardoppervlak. Botten (rund), puin, gaas, dakbedekking, plastic, glas en meer. Natuurlijk ook veel onkruid, waaronder de gevreesde Japanse duizendknoop. Daar zijn we helemaal niet blij mee. Uitgraven is de remedie. Al met al een hele klus. Een stap verder is er door kenners zelfs al een tuinplan gemaakt.

Tuinwerkzaamheden juli 2023Runderbot

19/5/2023

Inzaaien tussen de linden

Afgelopen woensdag 17 mei heeft Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe eenjarige wilde bloemen ingezaaid. Tussen de linden, is er net als vorig jaar ca 160 m2 bloemenzaad die de grond ingegaan.

30/1/2023

Kern met Pit Slotmanifestatie

Zaterdag 21 januari vond de Kern-met-Pit-dag plaats. De traditionele afsluiting van het jaar waarin projecten werden uitgevoerd (2022) en tegelijkertijd de presentatie van de nieuwe projecten (2023).

Kern met Pit (KmP) wordt al 45 jaar georganiseerd door KNHM foundation. Talloze bewonersinitiatieven doen mee om hun buurt of wijk gezelliger of groener te maken. KNHM/KmP ondersteunt geselecteerde bewonersinitiatieven met kennis en met een € 1000,- ‘inspiratie’-bonus.

De stichting Kerkje op de Heuvel behoorde december 2021 tot de gelukkigen: ons voorstel, getiteld “Bloemen en bijen voor biodiversiteit en buurt”, werd geselecteerd als een van de 12 Gelderse initiatieven waar men muziek in zag. En terecht! We hebben in 2022 met z’n allen flink de handen uit de mouwen gestoken, hetgeen resulteerde in een ‘groene golf’ van vaste planten (aangelegd in mei), het inzaaien van een grote border met eenjarige wilde planten (mei), het ontwerpen en plaatsen van 2 grote insectenhotels (komt dat zien!), en tenslotte, in oktober tijdens de Open Dag van KmP, het planten van bijna 2.000 stinsebollen op de kerkheuvel. Het resultaat van die laatste activiteit hopen we ergens de komende weken te mogen bewonderen. Dat alles konden we alleen maar realiseren dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers, die zich storten op het aanleggen van de borders, paaltjes slaan, koffie zetten, Stinsbollen planten, terrein opruimen, mensen ontvangen, houtjes zagen, denneappels verzamelen, etc., etc.

Die afsluitende zaterdag de 21ste hebben ook wij ons project en de projectresultaten gepresenteerd op de Kern-met-Pit-dag, die plaats vond in Elst. We hadden een presentatietafel gevuld met de nodige spullen en we gaven een presentatie. Het was een dag vol kennis en inspiratie, en uiteraard was het een feest! Zoals alle geslaagde projecten kregen we, als stichting Kerkje op de Heuvel, een fraai KmP-predicaat en de € 1000,- bonus.

Al met al een mooie dag, ter afsluiting van een geslaagd jaar. De nominatie door Kern-met-Pit/ KNHM vormde voor ons de stimulans om nu eindelijk eens iets te doen aan het terrein rond de historische kerk. En dat is gelukt. Kom, kijk, en overtuig uzelf.

Kern met Pit collage

12/10/2022

Open dag Kern met Pit

Zo’n 75 bezoekers kwamen zaterdag 8 oktober af op de Open dag van “Kern met Pit”. Niet zo zeer dit aantal, maar de enthousiaste reacties spraken tot de verbeelding.
 
Eerder dit jaar is er al gepoot, zijn er insectenhotels gemaakt en heeft Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe wilde bloemen ingezaaid. Als bijzonder onderdeel van de open dag konden bezoekers stinzenbollen poten. Totaal zijn 1740 bollen de grond ingegaan. Het kan niet anders zijn dan dat het de komende jaren op de Heuvel rond het Kerkje één palet van kleurenpracht wordt, waar mens en insect zicht meer dan “thuis” mogen voelen. Met deze open dag en het poten van stinzenbollen (4e fase) is het projectplan “het verhogen van de biodiversiteit op de Heuvel” afgerond
 
Gelijktijdig met de open dag vond een natuurfototentoonstelling van de Groene Kerk plaats. Schitterende foto’s geven een schitterend beeld van hoe mooi onze omgeving is.
 

27/05/2022

Kern met Pit, fase 2

Zaterdag 21 mei is er tussen de linden ca. 160 m² wilde bloemen ingezaaid door de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”.

Door vrijwilligers zijn er twee insecten hotels geplaatst. Het voorbereidende werk deed Harry Middelbos. De 21e mei zijn de hotels door een achttal vrijwilligers gevuld , afgewerkt en geplaatst. De zondag erna werd de eerste hotelgast al gesignaleerd! Weer een stap gezet om de biodiversiteit te verhogen op de Heuvel.

16/04/2022

Kern met Pit, fase 1

In de morgenuren, op de zaterdag voor Pasen, werd er door een groep van negen vrijwilligers naar hartenlust gewerkt nabij het Kerkje op de Heuvel te Heelsum. Onder  ideale weersomstandigheden werden er planten gepoot en palen geplaatst. Dit laatste voor de afbakening van het “plantterrein” en de daar liggende graven.

Het betrof de eerste fase van het Plan voor het vergroten van de biodiversiteit op de Heuvel. Het Plan is vorig jaar ingediend en geaccepteerd in het kader van de Actie “Kern met Pit”. Een en ander houdt in dat een geldbedrag beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren  van het Plan. In mei volgt fase 2 en in september fase 3. De  Heuvel zal er een andere uitstraling door krijgen,  waar de mens, maar met name de insecten, blij van worden. Met fase 1 is daar naar volle tevredenheid een begin meegemaakt.

Download de plantenlijst

Vrijwilligers aan het werk voor de Kern met Pit actie