De stichting

Het Kerkje op de Heuvel in Heelsum kent een rijke historie. Gebouwd in 1517, oorspronkelijk als katholieke kapel, heeft het meer dan 5 eeuwen als kerkgebouw dienst gedaan. In 1970 werd de kerk tevens Rijksmonument (zie 32430 Koninginnelaan 24 6866 NM te Heelsum | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De afgelopen decennia was het Kerkje eigendom van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Door omstandigheden moest het gebouw worden verkocht, uiteraard met inachtneming van de monumentenstatus, alsook met de Natuur-2000-status van het omliggende kerkterrein. Op 29 juni 2021 werd het Kerkje op de Heuvel door de PKN-gemeente Renkum-Heelsum voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgedragen aan de Stichting het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).

Ten bate van de instandhouding van het Kerkje werd tegelijkertijd een stichting in het leven geroepen, de Stichting ‘Kerkje op de Heuvel te Heelsum’. De doelstelling van de Stichting is “het bevorderen van het behoud en de instandhouding van het Kerkje op de Heuvel [..] alsmede het gebouw “de Vosheuvel””. De statuten vertellen daar meer over. De stichting huurt de kerk, het kerkterrein en het aanpalende bouwwerk ‘De Vosheuvel’ van GLK.

Bestuursleden

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Clazien Middelbos (voorzitter)
  • Edo van Leersum (secretaris)
  • Bernard van Beek (penningmeester)
  • Jan Rochat (lid)
  • Hank Bartelink (lid)
  • Christiaan Vermeer (lid)
  • Henk van Loenen (lid)

Bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Onze vrijwilligers

De stichting voert haar werkzaamheden uit, kan haar werkzaamheden slechts uitvoeren, door de inzet en betrokkenheid van tientallen vrijwilligers. Een belangrijke activiteit, zowel qua opbrengst als qua gemeenschapsactiviteit, is de Snuffelmarkt, die wordt gerund door een commissie van de stichting (‘Steen voor steen’).

Contactpersoon voor de vrijwilligers is Clazien Middelbos.

Documentatie