Donaties, giften en legaten

Als stichting met haar tientallen vrijwilligers organiseren we jaarlijks diverse activiteiten, om op die manier middelen te creëren voor de instandhouding van de kerk en het ondersteunen van een bloeiende buurt. Daarbij helpen ook zaken als donaties, giften en andere vormen van geldelijke steun.

Uw bijdrage is dan ook altijd van harte welkom!

Een bijzondere manier om de stichting te ondersteunen is om Vriend te worden.

Foto door Rein de Jong

Vriend worden van het Kerkje op de Heuvel!

Al met een (minimum) bijdrage van € 25,00 per jaar bent u ‘Vriend van het Kerkje op de heuvel’ en helpt u mee de door ons gestelde doelstellingen te behalen, namelijk het bewaken en beheren van het historische erfgoed en het in standhouden van dit bloeiend middelpunt van Heelsum.

Wilt u ook Vriend worden?

Stuur dan een mailtje met uw naam en, adresgegevens naar:  informatie@kerkjeopdeheuvel.nl.

En maak uw donatie over op rekeningnummer:

NL 02 INGB 0009 4068 50 t.n.v. stg Kerkje op de Heuvel.

Uw gegevens worden uiteraard met de grootste zorg, conform de privacywetgeving, behandeld.

Als Vriend houden we u op de hoogte van de activiteiten in en om het Kerkje.