ANBI

Als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn wij verplicht om gegevens te publiceren op onze website. De gegevens waar het om gaat vindt u op deze pagina.

Culturele ANBI
Wij zijn een culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Controleer onze ANBI-status bij de belastingdienst

Naam instelling Stichting
Kerkje op de Heuvel te Heelsum

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
862807281

Contactgegevens
Adres: Koninginnelaan 30, 6866NM Heelsum
E-mail: informatie@kerkjeopdeheuvel.nl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Zoals te lezen in het beleidsplan 2021-2025: “Het bevorderen van het behoud en de instandhouding van het Kerkje op de Heuvel, staande en gelegen aan de Koninginnelaan 24 te Heelsum, alsmede het gebouw “De Vosheuvel” aan de Koninginnelaan 30 te Heelsum, en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.”

Hoofdlijnen van het beleidsplan
In het beleidsplan leest u hoe de stichting haard doel tracht te bereiken. Ook leest u hierin meer over hoe de stichting aan haar middelen komt, hoe de stichting bestuurd wordt en op welke wijze er verantwoording wordt afgelegd.

Bestuurders
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden en kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment (april 2023) uit de volgende personen:

  • Clazien Middelbos (voorzitter)
  • Edo van Leersum (secretaris)
  • Bernard van Beek (penningmeester)
  • Jan Rochat (lid)
  • Hank Bartelink (lid)
  • Christiaan Vermeer (lid)
  • Henk van Loenen (lid)

Bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Uitgeoefende activiteiten


Financiële verantwoording