Opendag Kern met Pit | 8 oktober

Kern met Pit is een landelijke actie en de projecten die daaraan meedoen, kunnen zich op deze dag manifesteren. We doen daar graag aan mee om te laten zien wat tot nu toe gerealiseerd is. Wij hebben hier eerder over gecommuniceerd en wellicht herinnert u zich nog de doelstelling. Het doel is de biodiversiteit op de heuvel te verhogen. Van de vier onderdelen zijn er inmiddels drie gerealiseerd, te weten: het poten van vaste planten, het inzaaien van een stuk grond tussen de linden met wilde planten en het plaatsen van twee insectenhotels. Onderdeel vier is het poten van stinzenbollen rond het kerkje. Als het even kan kunnen bezoekers deze aan de slag en stinzelbollen poten. Het Kerkje is te bezoeken gedurende de “Opendag” en orgelklanken zullen bij tijd en wijle te horen zijn. De Opendag is van 10.00 tot 15.00 uur en voor koffie, thee of limonade met wat lekkers wordt gezorgd.