Lezing Heelsumse beekdal | 7 november

In september 2023 begint de IVN werkgroep ‘Beken en sprengen’ aan zijn dertigste werkseizoen. Zij verzorgen daarom drie rijk geïllustreerde lezingen over de talrijke beken en sprengen in de gemeente Renkum. Ruud Schaafsma vertelt over het ontstaan van de (sprengen)beken, het fascinerende verhaal van de 28 watermolens die ooit functioneerden in de gemeente Renkum, het werk van de bekenwerkgroep èn over de fraaie flora en fauna van de beekdalen. Ruud Schaafsma is coördinator van de beekwerkgroepen en bekend van zijn publicaties over de beken en het landschap van de zuidelijke Veluwe.

De drie lezingen starten om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur. Aanmelden voor de lezingen is noodzakelijk bij: aanmeldenivnzwv@outlook.com. Vermeld hierbij of u zich aanmeld voor de drie lezingen of een specifieke lezing. De lezingen zijn gratis toegankelijk. In de pauze wordt u koffie of thee aangeboden. Overige consumpties voor eigen rekening.

Lezing 1: De Oosterbeekse en Doorwerthse beken
Eeuwenlang waren deze beken gebruiksbeken. Aan de zes beken stonden tien watermolens die werden gebruikt voor het malen van graan, het slijpen van messen, het raspen van bieten voor de suiker- en stroopfabriek, de fabricage van papier, buskruit en snuiftabak. In de 19e eeuw veranderden landschapsarchitecten de gebruiksbeken steeds meer in parkbeken. De beken waren een inspiratiebron voor de Oosterbeekse schilderskolonie.
Dinsdag 10 oktober in het Filmhuis
Weverstraat 85, Oosterbeek

Lezing 2: Het Heelsumse beekdal
In het Heelsums beekdal ontspringen drie bekenstelsels. Het is een van de fraaiste smeltwaterdalen van Nederland. In de 18e eeuw was Heelsum een papiermakers- buurtschap. Het beekdal en de tien watermolens waren eeuwenlang een deel van de Heerlijkheid Doorwerth.
Dinsdag 7 november in het Kerkje op de Heuvel
Koninginnelaan 24, Heelsum

Lezing 3: Het Renkumse beekdal
De unieke cultuurhistorie van het Renkumse beekdal maakt het beekdal interessant. Hier draaiden negen watermolens op drie bekenstelsels, graan-, olie- en vooral papiermolens. Uit de molens groeide de papierfabriek. In 2013 werd in het beekdal het industrieterrein Beukenlaan teruggegeven aan de natuur, een unicum in de Nederlandse geschiedenis.
Dinsdag 28 november in Boscafé de Beken
Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum

(reservedatum 7 december)